?D?D?G你好 ?d¨?¤H?G雪 兒 5/5/2011 3:50:53 PM
  ?d¨?¤??e?G ?¨?¨??  
  ?^?_¤H?G ???h§Q¨?  
  ?^?_¤é???G 2011/5/5 下午 10:35:48  
  ?^?_¤??e?G 嗨瞜 雪兒妳好

莉亞姐公司上班保證絕對有薪資

薪資部分 可能需要雪兒來莉亞姐公司談談

莉亞姐公司配合三十幾間店家

不曉得哪個地區 或哪種性質的店比較適合雪兒喔~

歡迎雪兒隨時來面試喔!!

莉亞姐24小時專線(02)2361-8811
 
       
 
??¨?°s?±?g?? ??¤u ??¤u